Penderfynwyd ar yr enw ‘NosDa’ ar gyfer y fenter hwn gan mai dyna’n union y bwriadwyd ei gynnig, ond ychydig yn bertusgar gan wybod na fyddai’r rhan fwyaf o’n cwsmeriaid yn deallt ei ystyr. Os rhywbeth rydym wedi profi fod yr enw yn creu diddordeb (neu USP).....o ganlyniad mae ‘NosDa’ mewn enw a gwasaneth yn cynnig preswylfa unigryw yn y brifddinas sy’n ymfalchio yn ein cymreictod ac yn hyderus mewn rhannu ein hunaniaeth gydag ymwelwyr o bedwar ban byd.